Ulogujte se

O SISTEMU

Integrisani sistem praćenja emisije ANVISE EMISSION, je sredstvo koje koristi blagodeti moderne IC tehnologije da bi korisnicima omogućilo punu kontrolu nad procesom. Sistem se sastoji od geolociranih emiterskih postrojenja sa instaliranim emisionim automatizovanim &analitičkim mernim sistemima (AMS), data koncentratorima, i evaluacionim softverom sa lokalnim bazama podataka (DAHS), s jedne strane i ANVISE DB,FTP i WEB servera, ANVISE DB Adaptera, i 3 tipa klijentske korisničke softverske aplikacije.


MOGUĆNOSTI

- Siguran ON-LINE transfer i import podataka iz bilo kojeg DAHS sistema u ANVISE DATA CENTAR, relacionu bazu podataka i ON-LINE vizualizacija standardizovanih emisionih klasa podataka

- Podržane 3 vrste klijentske platforme: Desktop, web i Android

- Bekapiranje emisione baze u relacioni database format u lokalu ili u ANVISE DATA CENTRU

- Autorizovani pristup podacima

- Po izboru replika/bekap podataka ostaje u krugu fabrike a iznajmljuje se samo prezentacioni softver

KOME JE SISTEM
NAMENJEN


Sistem je namenjen kao dodatna podrška sektorima-odeljenjima za monitoring emisije u svim postrojenjima koja imaju stacionarne emitere emisije, zbog šire klijentsko-platformske podrške i dodatne sigurnosti podataka.

Takođe, kao integraciono rešenje sistem je pogodan za globalni ON-LINE monitoring emisije, pa svoju primenu može naći pri određenim telima ministarstva za zaštitu životne sredine.

BESPLATAN TEST PERIOD

ZA PARTNERE

KONTAKTIRAJTE NAS

Petroprocess D.O.O.

Adresa: Bulevar cara Lazara 40, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefoni: 065/3191-383

E-mail: d.marinkovic@petro-process.com